5 redenen voor het afnemen van autoschade
Geplaatst op 23 januari 2019

In het vorige artikel hebben we het gehad over 5 redenen van het toenemen van autoschade. In dit artikel gaan we het hebben over de redenen van het afnemen van autoschade. Maar wat is het nou? Neemt het aantal autoschade ’s nou toe of neemt het af?

Het toenemen van het aantal autoschade gevallen ontstaat doordat er wordt gekeken naar de laatste jaren en in de toekomst op korte termijn. Gaan we kijken naar de lange termijn dan zal het aantal schadegevallen waarschijnlijk afnemen. Maar waarom neemt het aantal  schadegevallen dan af?
 

1. Een stijging in het aantal kleine auto’s

De laatste jaren zijn kleine auto’s steeds populairder geworden. De belangrijkste voordelen van een kleine auto zijn de kleine maten en goedkopere onderdelen. Daarnaast is het parkeren met een kleine auto gewoon eenvoudiger en zal dit dus zorgen voor minder schadegevallen.
 

2. Ontwikkeling

In vergelijking met de laatste jaren zijn auto’s steeds vaker voorzien van allerlei technologische snufjes zoals ABS, Break Assistant en allerlei sensoren. We zien tegenwoordig zelfs vaak auto’s waarbij de auto zichzelf inparkeert. Hierbij komt de grootste schadeveroorzaker (de mens) steeds minder vaak aan te pas. Dit zal dan ook zorgen voor een afname van schadegevallen.
 

3. Veiligere wegen

Steeds meer kruispunten worden vervangen door rotondes en snelwegen worden veiliger gemaakt door het toevoegen van extra rijstroken. Kortom: De wegen worden steeds veiliger. Met het toenemen van de veiligheid van de wegen zal ook het aantal schadegevallen afnemen.
 

4. Verder rijden met schade

Mensen rijden ook steeds verder met lichte schade. Een deukje in de bumper of de deur vinden mensen vaak niet meer zo erg. Het wordt steeds normaler om de schade aan je auto op te sparen zodat alle deuken en krassen later in één keer kunnen worden aangepakt.
 

5. Deelauto’s

Het is in de huidige maatschappij steeds gebruikelijker om geen eigen auto meer te hebben maar om er één te delen. Een mooi voorbeeld hiervan is SnappCar. 

Hierbij maken meerdere mensen gebruik van dezelfde auto waardoor het aantal auto’s op de weg zal afnemen. De verwachting is dat het aantal deelauto’s de komende jaren sterk zal stijgen. Met de afname van de hoeveelheid auto’s zal de hoeveelheid schadegevallen ook afnemen.

Afname of toename?

Er is momenteel sprake van een toename in het aantal schadegevallen. De redenen van deze toename kun je hier lezen. De verwachting is echter wel dat het aantal schadegevallen in de toekomst zal gaan dalen. Je zou denken dat dit goed nieuws is, maar is dat wel zo? Verzekeraars kunnen in de toekomst sneller geneigd zijn om de premies te verhogen door een afname aan schademeldingen. Dit gaat de consument uiteraard merken in de portemonnee.

Heeft u een vraag over autoschade, of over Regioautoschade? Klik hier om contact met ons op te nemen.
 informatiebron: absoluut.tv